صفحه اصلی

رویداد های جاری

دبيرخانه ي پيشبرد علم و فناوري در جهان اسلام (SASTIW) مركزي براي بهبود همكاري بين دانشمندان در جهان اسلام و جهان است. فعاليتهاي اين دبيرخانه به منظور تقويت نقش دانشمندان در ايران و همچنين افزايش سهم علم و تكنولوژي در حل مشكلات جهاني و منطقه­ اي است. 

ماموريت­ ها و وظايف دبيرخانه

  • ايجاد شبكه­ هاي منطقه­ اي براي همكاري دانشمندان و موسسات
  • برقراري ارتباط بين انجمن­ هاي علمي بين المللي
  • شناسايي و توجه به مسايل عمده و مهم علمي و اجتماعي
  • كمك به تسهيل نقل و انتقال دانش و دانشمندان بين مرزها
  • انتشار خبرنامه
 
Copyright © 2013 SASTIW All Rights Reserved.